Perpustakaan adalah tempat untuk memenuhi dahaga ilmu pengetahuan.

Abdurrahman Wahid
Presiden ke-4 Indonesia 1940-2009

Resensi Buku

Berita & Artikel